Ползи за бизнеса от eSIM технологиите

Ползи за бизнеса от eSIM технологиите

На това кратко събитие ще поговорим за различни аспекти на ползите, които новата eSIM технология носи на бизнесите. Колко достъпна е. Ще засегнем темата за кои разходи на служителите са оправдани и кои не и как да запазим бизнеса и служителите от неоправдано високи такси.

- при пътуване - в страната и чужбина
- съчетаване на лични и бизнес комункации
- ползи за околната среда чрез нас

Дискусия и бонуси за участниците!